Przetwarzanie danych osobowych osoby przyjmowanej do pracy

Polski ustawodawca, starając się dostosować przepisy prawa pracy do RODO, zakreślił wyraźnie katalog danych osobowych, których pracodawca żąda od kandydata do pracy i pracownika. Cel rekrutacji i przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy różni się od celu wykonywania stosunku pracy i przetwarzania danych osobowych pracownika. Niestety ustawodawca wyraźnie zapomniał o „kategorii pośredniej” między kandydatami do pracy…

Czy zgoda pracownika załatwia wszystko?

Od kiedy ustawodawca popełnił dostosowanie Kodeksu pracy i innych ustaw do RODO, pracodawcy są w posiadaniu w miarę klarownego katalogu kategorii danych osobowych, których mają obowiązek żądać od pracowników. Inne dane osobowe aniżeli przetwarzane w oparciu o wykonanie obowiązku prawnego, pracodawca może przetwarzać w oparciu o zgodę pracownika. Zgodnie z art. 22(1a) zgoda osoby, która…

Praca zdalna w dobie koronawirusa a ryzyko w ochronie danych

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 zmienia naszą rzeczywistość, w tym bezpośrednio wpływa na naszą pracę i ochronę danych. Oczywiście epidemia nie zawiesza stosowania RODO. Wręcz przeciwnie – koronawirus stanowi próbę również dla sprawności i prawidłowości stosowania RODO. Jednym z największych wyzwań jest zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz praw osób w kontekście wykonywania pracy zdalnej przez nasz personel. Zgodnie…

Czy w CV trzeba umieszczać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych?

Do 25 maja 2018 r. klasyczną praktyką wymaganą przez pracodawców w ogłoszeniach rekrutacyjnych był wymóg umieszczania przez kandydatów do pracy oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po wejściu w życie RODO nagle wielu z administratorów założyło, że sytuacja diametralnie się zmieniła i że teraz trzeba „na nowo” rozważyć podstawę prawną przetwarzania danych osobowych…

Czy trzeba upoważniać pracownika do przetwarzania danych osobowych?

W poprzednich wpisach poruszyliśmy m.in. temat umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przy okazji tych wpisów wspominaliśmy o tym, że nie wolno zawierać umów powierzenia z osobami, które upoważniamy do przetwarzania danych. Źródłem obowiązku upoważnienia jest przepis art. 29 RODO, zgodnie z którym „podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i…

Czy można przetwarzać dane pracownika w oparciu o uzasadniony interes?

RODO wyróżnia sześć podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Jedną z nich jest tzw. uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W kontekście stosunku pracy pojawia się – w szczególności po nowelizacji Kodeksu pracy dostosowującej Kodeks do wymogów RODO – pytanie o możliwość stosowania tej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych w stosunku do…

Czy można żądać od kandydata do pracy zaświadczenia o niekaralności?

Czasami pracodawcy wpadają na taki pomysł: chcę mieć w swoim zespole pracowników o nieposzlakowanej opinii, więc muszę wiedzieć czy byli karani czy nie. Czy jednak w świetle RODO pracodawca może żądać na etapie rekrutacji przedstawienia od każdego kandydata zaświadczenia o niekaralności? Otóż taki wymóg nie zależy od „widzimisię” pracodawcy. Dane, których można żądać od kandydata…