Audyt RODO

Audytowanie to pierwszy i najważniejszy etap wdrożenia RODO oraz kontrolowania przestrzegania jego przepisów. Audyt pozwala nam nie tylko na poznanie specyfiki działalności Klienta, ale przede wszystkim pozwala zbadać, jakie dane osobowe są przetwarzane u Klienta i gdzie są one znajdują (mapowanie danych).

Audyt to również sprawdzenie wiedzy i świadomości odnośnie ochrony danych osobowych. Przy czym nie dotyczy to tylko samego Klienta, ale również jego pracowników, a czasem także i współpracowników.

Audyt to drzwi do wdrożenia RODO i mapa, która pozwala poruszać się nam po zawiłościach projektowanej dokumentacji oraz umożliwia ocenę ryzyka w danej instytucji. Krótko mówiąc: bez audytu nie sposób wdrożyć RODO.

Należy też pamiętać, że nawet jeśli u Klienta wdrożono już RODO, to nie zwalnia to z ciągłego kontrolowania ryzyka i przestrzegania ustalonych procedur odnośnie ochrony danych osobowych. Zalecane jest audytowanie przynajmniej raz w roku.

Audyt kończy się sporządzeniem stosownych protokołów, a następnie w oparciu o nie opracowywane są zalecenia i wnioski po audycie, które wskazują między innymi mocne i słabe strony zasad i procedur ochrony danych osobowych u Klienta, a także ocenę ich przestrzegania.