Bieżąca obsługa prawna RODO

Specjalizujemy się w stałej obsłudze prawnej, ale w szczególności skupiamy się na RODO. Pomagamy naszym Klientom w codziennym zmaganiu się w przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz w ich prawidłowym stosowaniu.

Naszą pomoc kierujemy zarówno do podmiotów, u których wdrażaliśmy RODO jak i do takich, którzy RODO już wdrożyli, jednak nadal potrzebują wsparcia przy rozwiązywaniu szeregu problemów związanych z RODO.

W ramach bieżącej obsługi prawnej RODO udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisemne opinie prawne i doradzamy podjęcie odpowiednich działań w oparciu o przepisy prawa i stosowaną przez Klienta dokumentację.