Rejestry

RODO mówi o dwóch rodzajach rejestrów:

  • Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych Osobowych
  • Rejestrze Kategorii Czynności Przetwarzania.

Pierwszy z nich prowadzi administrator, a drugi – podmiot przetwarzający.

Obowiązek prowadzenia rejestrów został nałożony przez RODO na większość administratorów oraz na każdy podmiot przetwarzający. Rejestry pozwalają nie tylko wykazać, że przestrzegamy RODO, ale także dokonać analizy rodzajów i położenia danych.

Pomagamy naszym Klientom nie tylko opracować wzór rejestru, ale również wspieramy przy ich uzupełnianiu, aktualizacji i poprawianiu. Rejestry są jednym z elementów niezbędnej dokumentacji, która musi zostać sporządzona z uwagi na obowiązywanie zasady rozliczalności.