Outsourcing IOD

Inspektor Ochrony Danych to zupełnie nowa instytucja, którą stworzyło RODO. IOD jest kimś w rodzaju znanego z poprzedniego stanu prawnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), jednak jego kompetencje oraz pozycja w stosunku do administratora jest nieco inna.

Należy pamiętać, że jest szereg podmiotów, które obowiązkowo muszą wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych. RODO wyraźnie mówi, że Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych. IODem nie może być więc przypadkowa osoba, która nie miała do tej pory stycznością z ochroną danych i RODO lub ta styczność jedynie sporadyczna.

Prowadzimy zewnętrzną obsługę w zakresie IOD. Z naszych usług korzystają Klienci, którzy nie mają w swoich szerach osób znających się na RODO, jednak mają jednocześnie obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych.

Należy jednak pamiętać, że IOD nie jest powoływany w celu wdrożenia RODO.

Outsourcing IOD polega m.in. na informowaniu administratora o obowiązkach wynikających z RODO, monitorowaniu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych u administratora, udzielania na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych.